16.02.2016
22 spotkanie Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami i rewitalizacji środowiska”

 

W poniedziałek miałam zaszczyt otworzyć 22 spotkanie Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami i rewitalizacji środowiska” w sali kolumnowej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Inicjatorami spotkania były zarządy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Rozmawialiśmy o „Rewitalizacji terenów zdegradowanych dla poprawy jakości środowiska miejskiego”. Prelegenci poruszali tematy rewitalizacji terenów poprzemysłowych i dobrych praktyk w gospodarce odpadami górniczymi. Omówiono między innymi możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji dzięki  pomocy WFOŚiGW, a także zadania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 województwa Śląskiego w zakresie ochrony środowiska. Wśród zaproszonych gości znaleźli się naukowcy, eksperci w swoich dziedzinach, a także lokalni samorządowcy.

 

Foto: WFOŚiGW w Katowicach