13.06.2016
Spotkanie z Ministrem Środowiska Landu Nadrenii Północnej-Westfali

 

Miałam zaszczyt wziąć udział w spotkaniu, w którym uczestniczyli Johannes Remmel, Minister Środowiska Landu Nadrenii Północnej-Westfalii oraz niemieccy przedsiębiorcy. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń naszych krajów i regionów w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Briefing zorganizowała Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa.

 

Warto wspomnieć, że Województwo Śląskie docenia role i potencjał drzemiący w zasobach Odnawialnych Źródeł Energii. WFOŚiGW w Katowicach tylko w latach 2004-2012 dofinansował zadania z zakresu ochrony atmosfery kwotą ponad 2 mld zł.