Spot wyborczy

Spot wyborczy

Zarząd z absolutorium

Pierwsza sesja Sejmiku Województwa Śląskiego 2 grudnia 2010